Sörböle - temperatur dygnsmedel 2022


-2.81 °C
Senaste (2022-11-24)

8.5 °C   2022-07-11
Medel, detta år

Meteorologisk sommar
20.3 °C   2022-09-01
Högsta, detta år (2022-08-16)

Meteorologisk höst
-10.03 °C   2022-11-15
Lägsta, detta år (2022-11-17)

Meteorologisk vinter
Temperatur loggad sedan 2022-07-10 kl 11:00. Sidan laddas om var 10:e minut.