Sörböle - temperatur dygnsmedel 2023


-1.22 °C
Senaste (2023-10-27)

11.88 °C   2023-05-09
Medel, detta år

Meteorologisk sommar
21.38 °C   2023-09-30
Högsta, detta år (2023-06-21)

Meteorologisk höst
-6.65 °C   2023-10-19
Lägsta, detta år (2023-10-21)

Meteorologisk vinter
Temperatur loggad sedan 2022-07-10 kl 11:00. Sidan laddas om var 10:e minut.