Salmostaden - temperatur dygnsmedel 2022


16.55 °C 2022-03-17
Senaste (2022-08-14)

Meteorologisk vår
5.1 °C   2022-06-02
Medel, detta år

Meteorologisk sommar
22.41 °C  
Högsta, detta år (2022-06-30)


-15.71 °C  
Lägsta, detta år (2022-01-07)

Temperatur loggad sedan 2016-01-17 kl 00:20. Sidan laddas om var 10:e minut.