Salmostaden - temperatur dygnsmedel 2023


10.92 °C 2023-04-07
Senaste (2023-09-28)

Meteorologisk vår
6.17 °C   2023-05-10
Medel, detta år

Meteorologisk sommar
20.42 °C  
Högsta, detta år (2023-08-08)


-15.79 °C  
Lägsta, detta år (2023-02-04)

Temperatur loggad sedan 2016-01-17 kl 00:20. Sidan laddas om var 10:e minut.