Bjästa - temperatur dygnsmedel 2023


11.15 °C 2023-04-07
Senaste (2023-09-28)

Meteorologisk vår
6.66 °C   2023-05-10
Medel, detta år

Meteorologisk sommar
20.54 °C  
Högsta, detta år (2023-08-08)


-17.01 °C  
Lägsta, detta år (2023-02-04)

Temperatur loggad sedan 2015-09-22 kl 12:30. Sidan laddas om var 10:e minut.