Bjästa - temperatur dygnsmedel 2022


-3.79 °C 2022-03-17
Senaste (2022-12-06)

Meteorologisk vår
5.47 °C   2022-06-02
Medel, detta år

Meteorologisk sommar
22 °C   2022-08-31
Högsta, detta år (2022-06-30)

Meteorologisk höst
-15.96 °C   2022-11-15
Lägsta, detta år (2022-01-07)

Meteorologisk vinter
Temperatur loggad sedan 2015-09-22 kl 12:30. Sidan laddas om var 10:e minut.